Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Σαμπάνια ''το Ποτόν της Γαλλίας''


Σαμπάνια

 

Σαμπάνια ονομάζουμε το είδος εκείνων των οίνων, το οποίον δι΄ ειδικής επεξεργασίας αφού προηγηθή κανονική ζύμωσις φέρει ως ίδιον γνώρισμα την περιεκτικότητα ποσότητος φυσικού ανθρακούχου αερίου δίνοντας την μοναδική πικάντικη γεύσην του.
Εις τους μεσαιωνικούς ακόμα χρόνους ανατρέχουμε για να δούμε ότι ο πρώτος παρασκευαστής της ήταν ένας μοναχός, ονόματι Ντόμ Περινιόν εις το μοναστήρι “HAUT VILLERS” ο οποίος ήταν υπεύθυνος διά την κάβα, και δοκίμασε διά της προσθήκης ζύμης και ζαχάρεως να δημιουργήση μίαν δευτέραν ζύμωσιν εις τους πλουσίους εις οξύτητα οίνους της περιοχής CHAMPAGNE της Γαλλίας διά να τους καλυτερεύση.
Το αποτέλεσμα υπήρξεν εκπληκτικόν και αργότερον τελειοποιόντας την μέθοδον παρασκεύασεν το “Ποτόν της Γαλλίας”.
Τρία είδη μόνον σταφυλών θεωρούνται αυθεντικά διά την παραγωγήν της σαμπάνιας ήτοι το πινό νουάρ, το πινό μενιέ και το σαρντονέ.
Διά την Γαλλίαν έχει ιδιαιτέραν σημασίαν το είδος τούτο των οίνων και αποτελεί έν εκ των πλέον χαρακτηριστικών διά την χώραν προιόντων της και έχει διά κατοχυρώσεως το δικαίωμα να ονομάζη τους αφρώδεις οίνους της περιοχής CHAMPAGNE σαμπάνια, ενώ οι λοιπές αφρώδεις οίνους.
Διακρίνουμε ως προς το σημείον το οποίον η γλυκύτης αυτών, επιρρεάζει τον χαρακτήρα των, τα εξής είδη:
α) BRUT με ελαχίστη περιεκτικότητα σακχάρεως.
β) SEC με λίγο περισσότερη του προηγουμένου.
γ) DEMI SEC αρκετή περιεκτικότης σακχάρου.
δ) DOUX με αισθητή παρουσία σακχάρου.
Η ροζέ σαμπάνια προέρχεται εξ αναμίξεως λευκού οίνου εκ της περιοχής CHAMPAGNE και ερυθρού και εν συνεχεία υφίσταται την κανονικήν επεξεργασίαν.
Οι σαμπάνιες υφίστανται παλαίωσιν εντός της κάβας μέχρις ότου ολοκληρωθή η εις ανθρακικόν απόδοσις που πρέπει να διαρκέση τουλάχιστον ένα έτος και διά τα υψηλής ποιότητας είδη τρία έτη και διά της αρίστης ποιότητος σχεδόν πέντε έτη.

Πηγή : boheme.gr
 
 
Bohéme café bar (boheme.gr)
                      chalkida
                   ΤΟ ΠΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ BAR ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: